Nhiều hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020

.

UBND thành phố vừa ban hành văn bản về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện và đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng các hội, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, tổ chức hoạt động trên địa bàn thành phố đồng loạt tổ chức các hoạt động thu gom rác thải vào 2 ngày 26 và 27-9 để hưởng ứng chiến dịch.

Cạnh đó, tổ chức các ngày hội tái chế, không sử dụng túi nilon, chống rác thải nhựa; hoạt động tuyên truyền phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; tuyên truyền về việc từ chối sử dụng sản phẩm nhựa dùng 1 lần và túi nilon khó phân hủy.

Các quận, huyện tập trung giải quyết các vấn đề môi trường, các điểm nóng về ô nhiễm môi trường; tăng cường kiểm tra, giám sát các địa điểm, khu vực có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường...

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.