Giai đoạn 2020-2025, triển khai quy hoạch, đầu tư 13 dự án thiết chế văn hóa, thể thao

.

UBND thành phố vừa có văn bản triển khai thực hiện quy hoạch, đầu tư, quản lý và sử dụng công trình, thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2025; trong đó giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, UBND các quận, huyện và đơn vị liên quan căn cứ đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì triển khai cụ thể hóa quy hoạch và đầu tư các công trình thiết chế văn hóa, thể thao.

UBND thành phố chỉ đạo tập trung nguồn lực và kêu gọi đầu tư đối với 12 dự án thiết chế văn hóa, thể thao giai đoạn 2020-2025. Đối với Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện 5 dự án: Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh; Bảo tàng Điêu khắc Chăm cơ sở 2 tại Phong Lệ (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ); mở rộng Nghĩa trủng Phước Ninh (Hải Châu); dự án mở rộng Nhà luyện lập Teakwondo gắn với tôn tạo cảnh quan khu vực đường 2/9; đầu tư hoàn thiện Khu liên hợp Thể thao Hòa Xuân từ nguồn vốn ngân sách và xã hội hóa; kêu gọi đầu tư dự án Công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn.

Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố thực hiện dự án Công viên Thanh niên. Ban Quản lý các dự án đầu tư công trình giao thông thành phố thực hiện dự án “Tuyến đi bộ đường Bạch Đằng - cầu Nguyễn Văn Trỗi - Trần Hưng Đạo). Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp thực hiện dự án Công viên 29 Tháng 3. UBND quận Liên Chiểu thực hiện 3 dự án: Nhà văn hóa phía tây thành phố; dự án phát triển du lịch cộng đồng kết hợp làng nghề nước mắm và dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô.

UBND quận Cẩm Lệ thực hiện dự án Nghĩa trủng Hòa Vang. UBND huyện Hòa Vang thực hiện dự án “Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống cộng đồng người Cơ tu”.

NAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.