Thu hồi đất chuyển giao đơn vị mới thực hiện dự án xử lý chất thải rắn

.

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 3626/QĐ-UBND và Quyết định số 3627/QĐ-UBND về việc thu hồi đất từ Công ty CP Môi trường Việt Nam chuyển sang cho Công ty TNHH Năng lượng môi trường EB thuê đất để tiếp tục thực hiện dự án Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp và chất thải nguy hại tại bãi rác Khánh Sơn.

Hai quyết định thu hồi đất đối với Công ty CP Môi trường Việt Nam tại hai khu đất có diện tích là 20.000m2 và 75.803m2 (tổng diện tích là 95.803m2). Địa điểm thu hồi đất tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu. Công ty TNHH Năng lượng môi trường EB có trách nhiệm nộp tiền thuê đất, phí và lệ phí theo quy định và sử dụng đúng mốc giới được cho thuê trên thực địa.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.