Ngành thuế triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

.

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp du lịch trên địa bàn quận Sơn Trà gặp khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19. Vì vậy, Chi cục thuế khu vực Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn đã và đang hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các chính sách thuế, đồng thời đẩy mạnh công tác quản lý thuế để bảo đảm nhiệm vụ thu ngân sách.

Giao dịch tại Bộ phận một cửa của Chi cục thuế khu vực Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn. 		      Ảnh: M.QUẾ
Giao dịch tại Bộ phận một cửa của Chi cục thuế khu vực Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn. Ảnh: M.QUẾ

Bà Lê Thị Kim Liên, Chi cục phó Chi cục thuế khu vực Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn (gọi tắt là Chi cục thuế) cho biết, trong 10 tháng của năm 2020, số doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn quận Sơn Trà là 435 doanh nghiệp (giảm 32,8% so với cùng kỳ năm 2019); số doanh nghiệp giải thể, bỏ kinh doanh là 371 doanh nghiệp (tăng 24,9% so với cùng kỳ năm 2019); số doanh nghiệp tạm ngưng kinh doanh là 264 doanh nghiệp (tăng 47,5% so với cùng kỳ năm 2019). Tính đến ngày 31-10, Chi cục thuế đang quản lý 3.566 doanh nghiệp, trong đó có 3.302 doanh nghiệp đang hoạt động. Trước tình hình trên, Chi cục thuế đã và đang triển khai nhiều giải pháp chú trọng đến việc hỗ trợ doanh nghiệp để doanh nghiệp sớm khôi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh trở lại.

Cụ thể, Chi cục thuế đã tổ chức triển khai thực hiện các nghị định, nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế chịu ảnh hưởng của Covid-19 theo quy định, như: gia hạn 42,74 tỷ đồng cho 421 doanh nghiệp và 855 hộ kinh doanh theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8-4-2020 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp tiền thuế và tiền thuê đất; giảm 7,2 tỷ đồng tiền lệ phí trước bạ cho 201 lượt ô-tô theo nội dung của Nghị định số 70/2020/NĐ-CP ngày 28-6-2020 về việc giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô-tô sản xuất, lắp ráp trong nước trong năm 2020; giảm 79 triệu đồng tiền thuê đất cho 2 đơn vị theo nội dung của Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29-5-2020 của Chính phủ; khoanh nợ 47 tỷ đồng cho 101 người nộp thuế theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26-11-2019 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách Nhà nước...

Bà Lê Thị Kim Liên cho biết, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh vẫn chưa hoạt động lại, các dịch vụ lưu trú, ăn uống chưa phục hồi, thị trường bất động sản gần như “đóng băng” nên tình hình thu ngân sách trên địa bàn quận Sơn Trà gặp nhiều khó khăn. Tính đến 31-10, số thu ngân sách quận Sơn Trà là 356 tỷ đồng, đạt 42,1% so với dự toán thành phố và bằng 57,6% so với cùng kỳ năm 2019. Hầu như các nguồn thu chính như thuế công thương nghiệp - ngoài quốc danh, thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ đều thấp. Chính vì vậy, bên cạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp, Chi cục Thuế đang triển khai công tác đôn đốc thu hồi nợ, nhất là số nợ thuế không được gia hạn của người nộp thuế theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP để đôn đốc nộp đúng, đủ, kịp thời số thuế phải nộp vào ngân sách Nhà nước.
Ông Phạm Dũng, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp quận Sơn Trà cho biết, các chính sách hỗ trợ của ngành thuế được doanh nghiệp trên địa bàn quận đánh giá là tích cực và đã triển khai tới doanh nghiệp bằng nhiều hình thức như gửi thư điện tử, đăng tin bài, niêm yết công khai các thủ tục hành chính mới tại Chi cục thuế để doanh nghiệp tiếp cận. Tuy nhiên, doanh nghiệp trên địa bàn quận hiện vẫn gặp khó khăn vì ngành dịch vụ vẫn chưa phục hồi. Các doanh nghiệp đang mong đợi tình hình kinh doanh sẽ tốt hơn vào năm 2021.

Ông Võ Ngọc Châu, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận Sơn Trà cho biết, quận đang phối hợp với Chi cục thuế khu vực Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn để thực hiện công tác thu ngân sách. Cụ thể, UBND các phường phối hợp với Chi cục thuế đôn đốc 423 trường hợp xây dựng tư nhân, với tổng số thuế thu được gần 8 tỷ đồng; phối hợp với Chi cục thuế và các chủ đầu tư rà soát các công trình xây dựng trên địa bàn quận, đề nghị các chủ đầu tư cung cấp danh sách các nhà thầu xây dựng, nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ vãng lai ngoại tỉnh; thực hiện kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu kê khai và nộp thuế. Kết quả đến ngày 31-10, đã có 48 đơn vị kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai với số thuế 9,5 tỷ đồng. Thời gian tới, quận tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình sản xuất, kinh doanh để hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời, tăng cường công tác chống thất thu thuế để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách.

MAI QUẾ

;
;
.
.
.
.
.