Đặt nền móng hướng đến đô thị sinh thái và tháo gỡ vướng mắc đất đai

.

Trong năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm do UBND thành phố giao, trong đó triển khai xây dựng đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021 - 2030, phù hợp mục tiêu phát triển thành phố theo hướng đô thị sinh thái và tập trung tham mưu tháo gỡ các vướng mắc về đất đai.

Dự án Khu du lịch biển DAP tại Đà Nẵng khởi động sau khi được tháo gỡ các vướng mắc về đất đai. Ảnh: H.HIỆP
Dự án Khu du lịch biển DAP tại Đà Nẵng khởi động sau khi được tháo gỡ các vướng mắc về đất đai. Ảnh: H.HIỆP

Tháng 5-2020, UBND thành phố giao Sở TN&MT triển khai xây dựng nội dung đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu nhanh chóng hoàn thành xây dựng nội dung đề án, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển thành phố theo Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị và phù hợp với xu hướng phát triển của các đô thị hiện đại ở các nước tiên tiến trên thế giới. Trong thời gian cao điểm phòng, chống Covid-19, Sở TN&MT tổ chức nhiều cuộc họp trực tuyến với đơn vị tư vấn, các chuyên gia, nhà khoa học ở Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Yokohama (Nhật Bản) để trao đổi các nội dung của đề án này.

Sau khi Covid-19 được kiểm soát, sở tổ chức nhiều hội thảo khoa học để lấy ý kiến góp ý, bổ sung, điều chỉnh nội dung dự thảo về bộ tiêu chí thành phố môi trường; đánh giá hiện trạng và dự báo theo các thông số của các nhóm tiêu chí xây dựng thành phố môi trường giai đoạn 2021 - 2030; đưa ra quan điểm, mục tiêu và đề xuất chương trình, dự án, công trình xây dựng thành phố môi trường giai đoạn 2021-2030... Sở TN&MT tham mưu lãnh đạo UBND thành phố chủ trì hội thảo cấp thành phố lấy ý kiến Bộ TN&MT, Tổng cục Môi trường, Viện Chiến lược môi trường toàn cầu Nhật Bản (IGES), các sở, ban, ngành… về nội dung đề án. Trên cơ sở đó, sở đã hoàn thiện nội dung trình UBND thành phố thống nhất thông qua nội dung đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021-2030 trong tháng 11-2020. Đồng thời, dự thảo văn bản của UBND thành phố trình HĐND thành phố tại kỳ họp cuối năm 2020 để thực hiện đề án từ năm 2021, hướng đến xây dựng đô thị sinh thái.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được UBND thành phố giao Sở TN&MT thực hiện trong năm 2020 là tập trung tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong lĩnh vực đất đai, góp phần khơi thông nguồn lực và thu hút đầu tư. Sở TN&MT tiến hành xây dựng đề án khai thác sử dụng có thời hạn các lô đất trống trên địa bàn thành phố. Cạnh đó, tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 1-7-2020 của UBND thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều về trình tự, thủ tục thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố và Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 3-9-2020 của UBND thành phố về sửa đổi hạn mức giao đất ở và bổ sung diện tích tách thửa đối với khu vực có chỉ tiêu quy hoạch từ 1/2.000 đến 1/500. Sở báo cáo đề xuất biện pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đất đai trên địa bàn thành phố, như: báo cáo quá trình thực hiện Kết luận số 2852/KL-TTCP ngày 2-11-2012 của Thanh tra Chính phủ và một số vướng mắc hồ sơ về đất đai của các tổ chức kinh tế trên địa bàn thành phố; tham mưu thành phố tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố và hội nghị nâng cao năng lực quản lý, khai thác nguồn lực đất đai góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Đặc biệt, Sở TN&MT tham mưu UBND thành phố có văn bản thống nhất hướng dẫn về việc thu hồi, hủy bỏ, điều chỉnh các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp có thời hạn sử dụng lâu dài đối với đất cơ sở sản xuất, kinh doanh, chính thức tháo gỡ vướng mắc cho hàng ngàn doanh nghiệp có liên quan theo hướng dẫn của Bộ TN&MT. Ngoài ra, Sở TN&MT ban hành Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 13-7-2020 phê duyệt danh mục đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020 đối với 10 khu đất...

Giám đốc Sở TN&MT Tô Văn Hùng cho biết, trong năm 2020, đơn vị đã tham mưu giải quyết dứt điểm vướng mắc của một số dự án; đồng thời, xây dựng báo cáo đề xuất Bộ TN&MT tháo gỡ vướng mắc đối với nhiều dự án khác. Trong năm 2020, nguồn thu từ đất đai của Đà Nẵng tăng 36%, trong đó có đóng góp lớn của việc tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn nói trên. Việc tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trở thành công thức, cách làm để tiếp tục vận dụng thực hiện trong những năm tới đối với các dự án còn lại. Ông Tô Văn Hùng cũng cho rằng, trong năm 2020, đơn vị đã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm do UBND thành phố giao, nhất là nhiệm vụ tham mưu ban hành đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021-2030, phù hợp mục tiêu phát triển thành phố theo hướng đô thị sinh thái; tiếp tục xây dựng quản lý, vận hành và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu ngành TN&MT; tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp định hướng xây dựng thành phố thông minh...

LAN ANH

;
;
.
.
.
.
.