Mức thu mới đối với phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ ô-tô

.

ĐNO - Ngày 26-12, Sở Giao thông vận tải cho biết, HĐND thành phố vừa ban hành nghị quyết quy định mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ ô-tô trên địa bàn với mức thu từ 15.000 - 40.000 đồng tùy theo loại xe và thời gian đỗ.

Lực lượng chức năng quận Hải Châu kiểm tra việc đậu, đỗ xe trên các tuyến đường có thu phí của quận. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN
Lực lượng chức năng quận Hải Châu kiểm tra việc đậu, đỗ ô-tô trên các tuyến đường Trần Phú. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Cụ thể, với cách tính một lượt xe là một lần xe vào, xe ra vị trí đỗ xe, một lượt tối đa 60 phút, quá thời gian 60 phút thu thêm các lượt tiếp theo, mức thu phí được áp dụng như sau (đơn vị tính: đồng/xe/lượt/giờ)

Theo đó, mức phí tăng lên mức 20.000 đồng cho giờ thứ 3 và thứ 4; 25.000 đồng cho giờ thứ 5 trở lên cho một lượt đậu đỗ ô-tô từ 16 chỗ đến dưới 2,5 tấn. Tương tự, tăng lên mức 25.000 đồng giờ thứ 3 và thứ 4; 30.000 đồng cho giờ thứ 5 trở lên cho một lượt đậu đỗ ô-tô từ 16 đến 30 chỗ và xe tải từ 2,5 tấn đến 3,5 tấn; tăng lên mức 35.000 đồng giờ thứ 3 và thứ 4; 40.000 đồng cho giờ thứ 5 trở lên cho một lượt đậu đỗ ô-tô trên 30 chỗ, xe tải trên 3,5 tấn.

Mức thu phí được áp dụng trên hai tuyến đường Trần Phú và Bạch Đằng, đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ ô-tô; thời gian thu phí từ 6 giờ sáng đến 22 giờ cùng ngày. Ngoài ra, HĐND thành phố giao UBND thành phố xây dựng lộ trình bổ sung thêm một số tuyến đường thu phí tại khu vực trung tâm thành phố đủ điều kiện đỗ xe theo quy định hiện hành.

Nghị quyết cũng quy định các trường hợp miễn thu phí gồm: Xe chữa cháy đang làm nhiệm vụ; xe quân sự, xe Công an đang làm nhiệm vụ; xe cứu thương đang làm nhiệm vụ (kể cả các loại xe khác chở người bị nạn đến nơi cấp cứu); xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định của pháp luật; các xe đang phục vụ các hoạt động cộng đồng được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

HĐND thành phố giao UBND thành phố chỉ đạo Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan triển khai giải pháp thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ ô-tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thực hiện theo quy định của Luật phí và lệ phí, Luật Giao thông đường bộ, Luật Quản lý thuế và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Trường hợp đơn vị được giao trách nhiệm thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ ô-tô đã được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí cho hoạt động thu phí theo dự toán hằng năm thì phải nộp 100% số phí thu được vào ngân sách theo phân cấp.

Trường hợp đơn vị được giao trách nhiệm thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ ô-tô nhưng chưa được ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí cho hoạt động thu phí thì được để lại 75% trong tổng số tiền phí thu được để chi phí phục vụ công tác quản lý, chi phí cho công tác thu phí; số còn lại 25% nộp ngân sách nhà nước theo phân cấp và Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Hàng năm, cơ quan thu phí có trách nhiệm quyết toán thu, chi theo quy định. Sau khi quyết toán thu, chi đúng chế độ, số tiền phí được để lại chưa chi trong năm được chuyển sang năm sau để tiếp tục chi theo chế độ quy định.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2021; đồng thời, bãi bỏ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1, điểm c khoản 3 Điều 1 và điểm c khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 151/2018/NQ-HĐND ngày 12-7-2018 của HĐND thành phố Đà Nẵng quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.