Quy hoạch kết nối giao thông tuyến đường ĐT602 và thôn Lộc Mỹ, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang

.

UBND thành phố vừa phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500 tuyến đường giao thông kết nối đường ĐT 602 và thôn Lộc Mỹ (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang).

Theo đó, quy mô lập quy hoạch về phía bắc giáp tuyến đường ADB bắc Thủy Tú - Phò Nam; phía nam giáp tuyến đường ĐT601; phía đông giáp đất nông nghiệp; phía tây giáp đất nông nghiệp. Tổng diện tích đất lập quy hoạch: 23.979m2. Nội dung quy hoạch nhằm xây dựng mới tuyến đường giao thông kết nối tuyến đường ĐT601 với tuyến đường bắc Thủy Tú - Phò Nam (kết nối thôn Nam Mỹ và thôn Lộc Mỹ), xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang.

NAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.