Sở Kế hoạch và Đầu tư đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển thành phố

.

ĐNO - Chiều 30-12, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành kế hoạch và đầu tư (31-12-1945 - 31-12-2020). 

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Trần Thị Thanh Tâm cho biết, trong từng giai đoạn phát triển, Sở Kế hoạch và Đầu tư luôn là cơ quan tiên phong trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, các nhà đầu tư.

Để triển khai các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, cùng các Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố, ngành kế hoạch và đầu tư thành phố đã nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng một cách khoa học, linh hoạt, sáng tạo, góp phần giữ tốc độ phát triển kinh tế, thực hiện tốt công tác quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội. 

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong chặng đường sắp tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành, không ngừng nỗ lực, chủ động tham mưu cho lãnh đạo thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả các quyết sách mang tính chiến lược.

Trọng tâm là triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tập trung triển khai Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19-6-2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sắc đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; xây dựng Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025 và năm 2021.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.