Thu hút hơn 16.300 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước

.

Ngày 1-12, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, từ đầu năm đến ngày 15-11 tình hình thu hút đầu tư trong và ngoài khu công nghiệp đạt kết quả khả quan.

Về đầu tư trong nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND thành phố cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 1 dự án và cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 6 dự án đầu tư trong nước ngoài khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư 16.373 tỷ đồng (các dự án đều có quy mô lớn với tổng vốn đăng ký hơn 1.000 tỷ đồng, gấp 1,9 lần về tổng vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2019). Tính đến ngày 15-11, trên địa bàn thành phố có 340 dự án đầu tư trong nước ngoài khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư 121.269 tỷ đồng.

Về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), từ ngày 1-1 đến ngày 15-11, thành phố cấp mới 73 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 127,9 triệu USD. Trong đó, 1 dự án đầu tư vào Khu Công nghệ cao với tổng vốn đầu tư đăng ký 60 triệu USD; 72 dự án nằm ngoài các khu công nghiệp, Khu Công nghệ cao với tổng vốn đầu tư đăng ký 67,9 triệu USD. Có 15 dự án tăng vốn với tổng vốn tăng thêm 75,3 triệu USD. Các lĩnh vực đăng ký hoạt động chủ yếu là sản xuất sản phẩm công nghệ cao, thương mại, tư vấn, công nghệ thông tin,…

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.