Tìm giải pháp bảo đảm an toàn nguồn nước, chống sạt lở trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn

.

Chiều 16-12, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Ban Điều phối về quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam-Đà Nẵng tổ chức hội thảo tổng kết, đánh giá hoạt động từ năm 2017-2020 và triển khai hoạt động năm 2021. Các ý kiến tại hội thảo tập trung cảnh báo và đề xuất giải pháp đối với nguy cơ xói lở bờ biển; vấn đề bảo đảm an ninh nguồn nước tại hai địa phương...

Theo đó, đối với hiện tượng xói lở bờ biển, đặc biệt là diễn biến nghiêm trọng tại khu vực bãi tắm chính của Cửa Đại (thành phố Hội An, Quảng Nam) và đang lan truyền dần lên phía bắc, ý kiến tại hội thảo cho rằng hai địa phương cần nghiên cứu kỹ tác động của các công trình chống sạt lở và chỉnh trị các sông. Về vấn đề cấp nước sinh hoạt bảo đảm an toàn cho Đà Nẵng, cần sớm triển khai và hoàn thành đường ống có đường kính 1,2m từ đập dâng An Trạch về Nhà máy nước Cầu Đỏ kết hợp với việc xây dựng hoàn thành Nhà máy nước Hòa Liên, như vậy mới có thể an tâm về nguồn nước sinh hoạt cho thành phố đến năm 2030. Giải pháp bảo đảm nguồn nước cần bám theo đề án tài nguyên nước mặt thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 bởi đề án này là giải pháp bảo đảm nguồn nước an toàn mà ít ảnh hưởng đến môi trường.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng Võ Nguyên Chương cho rằng, việc tiếp cận các khâu từ đề xuất ý tưởng, thiết kế, triển khai đầu tư xây dựng các công trình ở trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn phải bảo đảm sự hài hòa lợi ích của các địa phương, bảo đảm phát triển kinh tế và phát triển bền vững.

Trong khi đó, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam đề xuất định hướng hoạt động năm 2021 của ban điều phối là tiếp tục đối thoại định kỳ lồng ghép các nội dung trao đổi kỹ thuật về các giải pháp xâm nhập mặn ở Vĩnh Điện, Hội An và Nhà máy nước Cầu Đỏ. Tăng cường phối hợp hỗ trợ thực hiện quản lý môi trường trên lưu vực sông theo chỉ đạo của Tổng cục Môi trường về việc quản lý các nguồn nước thải lớn, quản lý ô nhiễm lưu vực sông tại các địa phương; huy động các nguồn lực, hỗ trợ của các bộ, ngành để đáp ứng các yêu cầu thực hiện quản lý tổng hợp lưu vực sông và vùng bờ của hai địa phương; đề xuất dự án đánh giá sức chịu tải, tình hình sạt lở của lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn...

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.