Bảo đảm quản lý thuế chặt chẽ, hiệu quả

.

Sáng 12-1, phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Cục Thuế thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh nhận định, ảnh hưởng của dịch bệnh và thiên tai đã tác động không nhỏ đến tình hình thu ngân sách của thành phố. Năm 2021, thành phố chọn chủ đề “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”; vì vậy, đề nghị ngành thuế cùng các cơ quan tài chính khác tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, đặc biệt là các doanh nghiệp có số thu lớn và ổn định để đóng góp vào ngân sách; không thanh tra, kiểm tra chồng chéo.

Ngành thuế cần hỗ trợ, giải đáp thắc mắc cho doanh nghiệp một cách nhanh nhất; triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, chú trọng công tác quản lý người nộp thuế ngay từ khâu đăng ký cấp mã số thuế; nâng cao chất lượng quản lý khai thuế của người nộp thuế và kịp thời xử lý các vi phạm đăng ký thuế, kê khai thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đề nghị các ngành liên quan như hải quan, tài nguyên - môi trường… tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế để bảo đảm đủ nguồn thu; các quận, huyện cần đôn đốc xử lý nợ đọng thuế.

Theo báo cáo tại hội nghị, tính đến ngày 31-12-2020, tổng thu nội địa thực hiện năm 2020 là 19.440 tỷ đồng, đạt 72,4% dự toán và bằng 82,8% so với cùng kỳ năm 2019. Số thu nội địa không kể tiền sử dụng đất là 15.607 tỷ đồng, đạt 64,1% dự toán và bằng 74,8% cùng kỳ. Trong đó, thu khối thành phố là 15.862 tỷ đồng, đạt 77,2% dự toán và bằng 88,3% cùng kỳ; thu khối quận, huyện là 3.577 tỷ đồng, đạt 56,9% dự toán và bằng 65% cùng kỳ. Có 5/17 lĩnh vực thu đạt dự toán là thu tiền sử dụng đất 153,3%, thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước 135,4%… Với các lĩnh vực không đạt dự toán hầu hết là các khoản thu chính như thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước Trung ương đạt 75,8%, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 70,4% dự toán. Năm 2021, tổng thu nội địa được giao là 14.728 tỷ đồng (không kể tiền sử dụng đất và hoạt động xổ số kiến thiết). Ngành thuế thành phố đặt mục tiêu vượt thu dự toán tối thiểu 3%.

MAI QUẾ

;
;
.
.
.
.
.