Chú trọng phục hồi và phát triển kinh tế

.

Quận Sơn Trà đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp quyết liệt ngay từ đầu năm 2021 nhằm phục hồi kinh tế nhanh chóng, lấy lại đà tăng trưởng. Trong đó, địa phương tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch; khuyến khích đầu tư, tăng năng lực sản xuất mọi thành phần kinh tế ở lĩnh vực có tiềm năng...

Ngành dịch vụ - du lịch là mũi nhọn phát triển kinh tế của quận Sơn Trà trong nhiệm kỳ 2020-2025.  TRONG ẢNH: Tuyến đường Võ Nguyên Giáp với hệ thống các nhà hàng, khách sạn phát triển góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quận Sơn Trà trong thời gian đến.						     Ảnh: HOÀNG LINH
Ngành dịch vụ - du lịch là mũi nhọn phát triển kinh tế của quận Sơn Trà trong nhiệm kỳ 2020-2025. TRONG ẢNH: Tuyến đường Võ Nguyên Giáp với hệ thống các nhà hàng, khách sạn phát triển góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quận Sơn Trà trong thời gian đến. Ảnh: HOÀNG LINH

Theo báo cáo của UBND quận Sơn Trà, năm 2020, do ảnh hưởng của Covid-19, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế đều không đạt kế hoạch đề ra, trong đó, tổng giá trị sản xuất chỉ đạt 83,27% so với kế hoạch và bằng 87,79% so với cùng kỳ năm 2019. Riêng hoạt động thương mại - dịch vụ là lĩnh vực chủ lực đóng góp tỷ trọng hơn 65% trong cơ cấu kinh tế toàn quận ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất trong giai đoạn 2015 - 2020. Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ chỉ đạt 68,27% kế hoạch thành phố giao và 68,3% kế hoạch quận đề ra.

Bước sang năm 2021 với những khó khăn và thách thức còn hiện hữu, quận Sơn Trà vào cuộc ngay từ đầu năm với quyết tâm, nỗ lực để nhanh chóng phục hồi kinh tế, lấy lại đà tăng trưởng thông qua một số chỉ tiêu phát triển kinh tế được đặt ra. Cụ thể, phấn đấu đến cuối năm 2021, giá trị tăng thêm trên địa bàn đạt 9.474 tỷ đồng, tăng 5,83% so với thực hiện năm 2020. Trong đó, giá trị tăng thêm của khối ngành dịch vụ phấn đấu đạt 6.315 tỷ đồng (tăng 3,58%), đối với ngành công nghiệp và xây dựng ước đạt 2.623 tỷ đồng (tăng 11,6%), ngành nông nghiệp phấn đấu đạt 536 tỷ đồng (tăng 6,14%). Tổng vốn đầu tư trên địa bàn ước đạt 9.111 tỷ đồng (tăng 12%), tổng mức luân chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 8.824 tỷ đồng (tăng 12%). Tổng thu ngân sách toàn quận đạt 435,7 tỷ đồng (tăng 7,58%). Cơ cấu kinh tế đến cuối năm 2021 tiếp tục chuyển dịch theo hướng ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng 66,56%, công nghiệp - xây dựng chiếm 26,81% và nông nghiệp chiếm 6,62%.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Sơn Trà lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu xây dựng quận Sơn Trà trở thành đô thị hiện đại, là trọng điểm du lịch, dịch vụ và kinh tế biển của thành phố. Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, giá trị tăng thêm ngành dịch vụ tăng bình quân 10-12%; giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng bình quân 9-10%; giá trị tăng thêm ngành nông nghiệp tăng bình quân 3-4%; tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng bình quân hằng năm 9-10%; tổng thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân 25-30%/năm; tổng chi ngân sách Nhà nước tăng bình quân 11-13%/năm. Cơ cấu kinh tế đến năm 2025 tiếp tục theo hướng ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng 70-71%; công nghiệp - xây dựng 23-24%; nông nghiệp 5-6%.

Để đạt được các mục tiêu trên, Chánh Văn phòng HĐND, UBND quận Sơn Trà Huỳnh Văn Hùng cho biết, trong phương hướng và nhiệm vụ năm 2021, cũng như nhiệm kỳ 2020-2025, UBND quận tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp, trọng tâm là phát triển mạnh dịch vụ du lịch và thủy sản. Đồng thời tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án “Nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện trên địa bàn quận Sơn Trà, giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo”; phối hợp triển khai hiệu quả đề án “Phát triển du lịch cộng đồng tại bãi biển phường Thọ Quang, Mân Thái”; xây dựng đề án thực hiện định hướng đột phá về đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, tập trung phát triển các dịch vụ giải trí nhất là dịch vụ giải trí về đêm, đáp ứng nhu cầu khách du lịch. Quận tiếp tục cải thiện môi trường du lịch, quản lý tốt hệ thống các nhà hàng, khách sạn, dịch vụ homestay; phát triển các tuyến phố chuyên doanh, phố ẩm thực hải sản, phố đi bộ ven sông Hàn; phối hợp với các sở, ngành của thành phố để xây dựng chợ đầu mối hải sản; quản lý tốt chợ đêm Sơn Trà.

Thời gian đến, quận Sơn Trà phối hợp với các đơn vị xây dựng công viên đầu cầu đi bộ Nguyễn Văn Trỗi, hoàn thành và triển khai quy hoạch tổng thể về đầu tư xây dựng Khu du lịch quốc gia Sơn Trà. Đối với lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, phát triển theo hướng công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường; phát triển công nghiệp chế biến thủy sản, đầu tư công nghệ, nâng cao giá trị gia tăng của các sản phẩm, đặc biệt là thủy sản xuất khẩu. Đồng thời tích cực chuyển đổi cơ cấu tàu thuyền, cơ cấu nghề, khuyến khích và hỗ trợ cải hoán, nâng cấp tàu đủ điều kiện để khai thác vùng khơi, cung cấp các dịch vụ trên biển, gắn với việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Quận phối hợp quản lý dịch vụ hậu cần thủy sản, âu thuyền và cảng cá Thọ Quang và thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng cảng cá Thọ Quang hướng đến thực hiện quy hoạch cảng cá phát triển mạnh trong thời gian đến. Song song đó, địa phương tăng cường công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách Nhà nước bảo đảm hiệu quả, chặt chẽ theo hướng tập trung ưu tiên cho các nhiệm vụ quan trọng. Đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

HOÀNG LINH

;
;
.
.
.
.
.