Đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

.

Theo nghị quyết của HĐND thành phố, năm 2021, tổng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn hơn 9.839 tỷ đồng; trong đó vốn trong nước 9.011 tỷ đồng, vốn nước ngoài 827 tỷ đồng. Trên cơ sở nguồn vốn được giao, các ngành chức năng của thành phố tập trung đẩy nhanh kế hoạch giao vốn cho các quận, huyện, ban quản lý dự án...

Thi công dự án đường và cầu qua sông Cổ Cò, một trong những dự án đầu tư công của thành phố.  Ảnh: THÀNH LÂN
Thi công dự án đường và cầu qua sông Cổ Cò, một trong những dự án đầu tư công của thành phố. Ảnh: THÀNH LÂN

Để tạo động lực trong năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, đồng thời phát huy vai trò của đầu tư công trong kích thích tăng trưởng, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch được giao, ngay từ đầu năm 2021, thành phố yêu cầu sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ban, ngành, địa phương, chủ đầu tư, ban quản lý dự án... Theo đó, từng đơn vị phải có kế hoạch quán triệt, thực hiện tốt nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư công. Trong đó, ưu tiên bố trí vốn đối với các công trình trọng điểm, động lực, các công trình an sinh xã hội, môi trường; xử lý các vấn đề bức xúc trên địa bàn thành phố. Bố trí đủ vốn thanh quyết toán đối với các công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng; bố trí vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành của các dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025; bố trí đủ vốn cho các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2021 và các dự án khởi công mới… Đối với công trình mới trong năm 2021, thành phố bố trí vốn cho các công trình đã được phê duyệt dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật...

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Thị Thanh Hương cho biết, để triển khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, ngay từ đầu năm, thành phố sẽ phân bổ kế hoạch 9.239 tỷ đồng cho các đơn vị. Bên cạnh đó, thành phố tập trung giải ngân các công trình trong năm 2020, đặc biệt là các công trình trọng điểm, động lực đã hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến 31-12-2020, các dự án chuyển tiếp, các dự án khởi công mới... Sở KH&ĐT đề nghị UBND các quận, huyện chủ động phân bổ nguồn vốn được phân cấp đúng trọng tâm, trọng điểm và theo quy định của Luật Đầu tư công. Đặc biệt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đền bù giải tỏa các dự án nhằm sớm có mặt bằng để giao đất cho nhà đầu tư; khẩn trương giao kế hoạch vốn năm 2021 ngay từ đầu năm nhằm tạo sự chủ động trong triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo quy định; ưu tiên giải ngân nguồn vốn ngân sách Trung ương đối với các dự án được bố trí nguồn vốn đối ứng từ ngân sách thành phố. Các chủ đầu tư, đơn vị điều hành, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tập trung hoàn thành sớm nhất các thủ tục đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao để sớm hoàn thành thủ tục đầu tư, bảo đảm điều kiện bố trí vốn theo quy định. 

Song song đó, các chủ đầu tư, đơn vị điều hành tập trung đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm thi công hoàn thành công trình; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước thành phố khi có khối lượng nghiệm thu; phân công cán bộ phụ trách, chịu trách nhiệm đền bù giải tỏa từng dự án, làm việc với hội đồng giải phóng mặt bằng các quận, huyện và có cam kết cụ thể về tiến độ hoàn thành của dự án… Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Lê Văn Lâm, việc lựa chọn nhà thầu thi công có đầy đủ năng lực kỹ thuật, tài chính, kinh nghiệm, cũng như yêu cầu nhà thầu thi công lập kế hoạch tiến độ chi tiết, bảo đảm nguồn nhân lực để tổ chức thi công là yếu tố quan trọng góp phần vào thành công công tác giải ngân vốn đầu tư công. Giám đốc đơn vị thi công dự án đường và cầu qua sông Cổ Cò Đào Quang Huy cho biết, việc khẩn trương tổ chức nghiệm thu khối lượng hoàn thành và hoàn thiện hồ sơ, rút ngắn thời gian kiểm soát chi không quá 4 ngày làm việc theo quy định, giải ngân hết số vốn cho các nhà thầu theo hợp đồng… sẽ giúp cho các nhà thầu có điều kiện triển khai các dự án khác. Qua đó, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn.

Theo Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Thị Thanh Tâm, sở sẽ tổng hợp, đề xuất UBND thành phố điều chỉnh giảm vốn các công trình không có khả năng giải ngân để bổ sung kế hoạch vốn cho các công trình có quyết định phê duyệt quyết toán, bổ sung vốn đền bù giải tỏa, bổ sung thanh toán khối lượng hoàn thành, các công trình trọng điểm, động lực và các công trình cần đẩy nhanh tiến độ... Đồng thời, đề nghị các đơn vị, chủ đầu tư và các quận, huyện khẩn trương giao kế hoạch vốn năm 2021 ngay từ đầu năm nhằm tạo sự chủ động trong triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo quy định; ưu tiên giải ngân nguồn vốn ngân sách Trung ương...

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.