Góp ý phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn quận Thanh Khê

.

Sáng 7-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Khê tổ chức hội nghị phản biện dự thảo đề án “Phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn quận Thanh Khê giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phản biện, đóng góp ý kiến, kiến nghị đối với đề án như: mục tiêu, tính cấp thiết thực hiện đề án; định hướng về phát triển mạng lưới chợ theo quy mô và khu vực; công tác đầu tư xây dựng và quản lý mạng lưới chợ; tiêu chuẩn chợ an toàn thực phẩm và văn minh thương mại; phát triển kinh tế đêm trên địa bàn; số hóa chợ truyền thống; xây dựng mặt hàng chủ lực…

Phát triển mạng lưới chợ là yêu cầu thiết yếu, góp phần thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành thương mại của quận Thanh Khê. Việc xây dựng đề án trên nhằm bảo đảm sự phát triển hài hòa giữa thương mại truyền thống và hiện đại, đồng thời phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển theo cơ cấu kinh tế mà Đại hội Đảng bộ quận Thanh Khê lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

VĂN HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.