Hải quan Đà Nẵng dẫn đầu bảng xếp hạng cải cách hành chính ngành hải quan

.

Tổng cục Hải quan vừa công bố chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2019 của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Theo đó, tại bảng xếp hạng cải cách hành chính khối Cục Hải quan tỉnh, thành phố, Cục Hải quan Đà Nẵng xếp hạng 1 trong tổng số 35 Cục Hải quan với 89/90 điểm. Được biết, chỉ số cải cách hành chính của Tổng cục Hải quan được xác định trên 7 lĩnh vực, đánh giá với từng tiêu chí, thành phần, thang điểm khác nhau được ban hành tại Quyết định số 1500/QĐ-TCHQ ngày 24-5-2019 của Tổng cục Hải quan. Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố căn cứ chỉ số cải cách hành chính để tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm, có giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện chỉ số cải cách hành chính của đơn vị nói riêng và của Tổng cục Hải quan nói chung trong các năm tiếp theo.

M.QUẾ

;
;
.
.
.
.
.