Kinh tế

Bổ sung khu công nghiệp hỗ trợ Khu Công nghệ cao Đà Nẵng vào quy hoạch

11:26, 11/02/2021 (GMT+7)

ĐNO - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công văn số 158/TTg-CN ngày 4-2 chỉ đạo thực hiện đề án “Điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. Theo đó, bổ sung khu công nghiệp hỗ trợ Khu Công nghệ cao vào quy hoạch.

Khu Công nghệ cao Đà Nẵng sẽ được ổ sung thêm khu công nghiệp hỗ trợ để nâng quy mô diện tích và dịch vụ để phát triển. Ảnh: TRIỆU TÙNG
Khu Công nghệ cao Đà Nẵng sẽ được bổ sung thêm khu công nghiệp hỗ trợ để nâng quy mô diện tích và dịch vụ để phát triển. Ảnh: TRIỆU TÙNG

Cụ thể, điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Hòa Nhơn tại xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang từ 393,57 ha xuống 360,59 ha; bổ sung khu công nghiệp hỗ trợ Khu Công nghệ cao Đà Nẵng với quy mô diện tích là 58,531 ha vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp.

Việc điều chỉnh diện tích các Khu công nghiệp Hòa Cầm, Khu công nghiệp Hòa Ninh và Khu công nghiệp Hòa Cầm - giai đoạn 2 thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Đà Nẵng và thực hiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 11 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP 22-5-2018 của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế.

Ngoài các khu công nghiệp đã được điều chỉnh nêu trên, các khu công nghiệp khác nằm trong quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tại Quyết định số 555/TTg-CN ngày 18-4-2017 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND thành phố Đà Nẵng thực hiện đồng bộ việc quy hoạch, phát triển khu công nghiệp với các công trình nhà ở, xã hội và văn hóa thể thao cho người lao động trong khu công nghiệp; bảo đảm việc cung cấp hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ngoài hàng rào phục vụ cho hoạt động của khu công nghiệp; yêu cầu các nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng tập trung xây dựng các công trình nhà máy xử lý nước thải tập trung của các khu công nghiệp trước khi đi vào hoạt động theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; có giải pháp ổn định đời sống và xây dựng phương án hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất.

Đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện các thủ tục để sớm đầu tư xây dựng sau khi các khu công nghiệp được bổ sung vào quy hoạch phát triển khu công nghiệp; xem xét, huy động các nguồn vốn để đầu tư, phát triển đồng bộ hạ tầng khu công nghiệp theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và phù hợp với quy định của pháp luật; bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai và thu hút đầu tư...              

TRIỆU TÙNG

 

.