Thành lập tổ công tác liên ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư xây dựng

.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh vừa ký quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của dự án đầu tư xây dựng.

Tổ công tác liên ngành do Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh làm tổ trưởng; hai tổ phó là giám đốc và phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; các thành việc của Tổ công tác có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện.

Nhiệm vụ của Tổ công tác là đề xuất hướng giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố và sở, ban, ngành một cách cụ thể nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố. Đồng thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kết luận, kiến nghị; thực hiện tham mưu, báo cáo và đề xuất UBND thành phố xem xét, quyết định.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.