Tìm hướng phát triển du lịch nông nghiệp

.

Sáng 26-2, Sở Du lịch đã có buổi trao đổi, thảo luận với đại diện các quận, huyện, đơn vị liên quan về định hướng sản phẩm du lịch nông nghiệp cộng đồng trên địa bàn thành phố.

Tại buổi trao đổi, các đơn vị thảo luận tập trung xoay quanh các nội dung như: đề xuất các khu vực có tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng (bao gồm các sản phẩm OCOP) tại các địa phương. Đồng thời trao đổi về các khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp, cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng trên địa bàn; cách thức tổ chức, khai thác các sản phẩm du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng; lộ trình, tiến độ triển khai…

Được biết, thời gian qua, Sở Du lịch đã phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai khảo sát tài nguyên du lịch trên địa bàn thành phố (bao gồm các tài nguyên phục vụ phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp và du lịch cộng đồng…). Kết quả khảo sát cho thấy, thành phố vẫn có nhiều tiềm năng để phát triển loại hình du lịch nông nghiệp cộng đồng. Sở Du lịch cũng gợi mở định hướng trong thời gian đến nhằm phát triển du lịch cộng đồng (huyện Hòa Vang, quận Liên Chiểu, quận Ngũ Hành Sơn); du lịch nông nghiệp (huyện Hòa Vang).

THU HÀ

;
;
.
.
.
.
.