Ba đối tượng ưu tiên giải ngân vốn đầu tư công

.

Ngày 4-3, Sở Tài chính có hướng dẫn phân bổ kế hoạch vốn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Theo đó, 3 đối tượng ưu tiên giải ngân vốn đầu tư là các công trình trọng điểm, động lực; các công trình an sinh xã hội, môi trường, xử lý các vấn đề bức xúc trên địa bàn thành phố; các công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng và các dự án ODA theo tiến độ giải ngân vốn nước ngoài nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, bảo đảm thời gian theo các hiệp định đã ký kết.

Sở Tài chính yêu cầu các đơn vị liên quan thường xuyên rà soát các dự án đã được bố trí kế hoạch vốn, nếu không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn đã bố trí thì chủ động điều chuyển, bổ sung cho những công trình đã có quyết định phê duyệt quyết toán, có khối lượng hoàn thành, các công trình trọng điểm, động lực và các công trình cần đẩy nhanh tiến độ, có nhu cầu vốn đền bù giải tỏa cho các khu đất giao cho nhà đầu tư… Các công trình cần sớm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm thi công hoàn thành, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm, báo cáo các khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ.

Đồng thời hoàn thiện hồ sơ thủ tục để trình thẩm tra phê duyệt quyết toán các dự án đã hoàn thành, hoặc hạng mục công trình hoàn thành; đặc biệt là thực hiện tổng quyết toán dự án hoàn thành để tất toán tài khoản tại Kho bạc Nhà nước đối với các dự án bảo đảm điều kiện. Đối với nguồn vốn giao UBND các quận, huyện tự phân bổ, UBND các quận, huyện cần phân bổ đúng trọng tâm, trọng điểm và theo quy định của Luật Đầu tư công.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.