Đến năm 2030, phấn đấu sản xuất 1.600ha lúa theo hướng hữu cơ

.

Ngày 26-4, tại huyện Hòa Vang, Trung tâm Khuyến ngư - nông - lâm (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) sơ kết mô hình thí điểm ứng dụng kỹ thuật mạ khay, máy cấy phục vụ sản xuất lúa theo hướng hữu cơ trong vụ đông xuân năm 2021.

Theo đó, đối với các diện tích lúa cấy bằng máy cấy của hãng Văn Lang tại xã Hòa Phước cho năng suất bình quân 72 tạ/ha, tại xã Hòa Bắc cho năng suất 60 tạ/ha; các diện tích lúa cấy bằng máy cấy của hãng Kubota tại xã Hòa Tiến cho năng suất 54 tạ/ha. Việc áp dụng mạ khay và cấy lúa bằng máy có nhiều ưu điểm là giảm khối lượng giống gieo sạ; giảm sâu, bệnh hại; không dùng thuốc trừ cỏ và hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc hóa học phòng trừ sâu bệnh.

Mặc dù lúa cấy bằng máy và trồng theo phương pháp hữu cơ có năng suất không cao bằng lúa sạ bình thường nhưng việc áp dụng kỹ thuật mạ khay, máy cấy vào sản xuất lúa hữu cơ sẽ góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao chất lượng hạt gạo, hướng đến nền sản xuất lúa gạo hữu cơ tại Đà Nẵng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, thành phố sẽ phát triển các vùng sản xuất lúa theo hướng hữu cơ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đạt 1.600ha. Thành phố cũng đã chỉ đạo, sản xuất nông nghiệp của thành phố hướng đến hữu cơ, sinh thái và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Việc ứng dụng kỹ thuật mạ khay, máy cấy vào canh tác lúa hữu cơ  là cần thiết để nâng cao hiệu quả sản xuất, giá trị sản phẩm, bảo đảm phát triển, duy trì hệ sinh thái bền vững, bảo vệ môi trường.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.