Hải quan Đà Nẵng sớm đi đầu trong thực hiện chuyển đổi số

.

ĐNO - Hải quan thành phố Đà Nẵng cần tiếp tục đổi mới cải cách hành chính, đi đầu thực hiện chuyển đổi số, tạo thuận lợi trong thu hút đầu tư phát triển kinh tế...

Đây là những nhiệm vụ được Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Cục Hải quan thành phố sáng 15-4.

Bí thư
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TRIỆU TÙNG

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng biểu dương kết quả trên các mặt công tác của Hải quan Đà Nẵng trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong năm 2020 và quý 1-2021.

Về nhiệm vụ trong thời gian đến, Đảng bộ Cục Hải quan cần quan tâm hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Trong quá trình thực hiện lưu ý công tác kiểm tra, giám sát, gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ cần phát huy hơn nữa việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt hoạt động nghiệp vụ theo chức trách, quy định của ngành. Cần tiếp tục phát huy đoàn kết, thực hiện tốt quản lý nội bộ nhằm phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của đảng viên, cán bộ, viên chức, nhất là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với doanh nghiệp.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị lãnh đạo Cục Hải quan cần rà soát, xây dựng quy chế làm việc, bám sát chủ đề “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế” để phối hợp, tham mưu các giải pháp hiệu quả xây dựng và phát triển thành phố, nhất là các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Về hoạt động chuyên môn, Cục Hải quan thành phố cần tiếp tục thực hiện hiệu quả chỉ đạo của ngành, thường xuyên bám sát thông tin về tình hình Covid-19 và xu hướng thương mại quốc tế để có giải pháp phù hợp nhằm bảo đảm hoạt động thu ngân sách mang tính bền vững. Bên cạnh đó, cần làm tốt hơn nữa công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, phòng chống ma túy và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật...

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.