Tổ chức trông giữ xe tại bãi đỗ xe khu vực ngã ba tuyến đường Nguyễn Văn Thoại và Võ Nguyên Giáp

.

UBND thành phố vừa có văn bản thống nhất chủ trương giao Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tạm thời trực tiếp tổ chức giữ xe tại bãi đỗ xe khu vực ngã ba tuyến đường Nguyễn Văn Thoại và Võ Nguyên Giáp cho đến khi hoàn tất các thủ tục pháp lý về đấu giá cho thuê khai thác dịch vụ trông giữ xe; lưu ý bảo đảm các tiêu chí công khai, minh bạch và các quy định hiện hành.

Trong thời gian Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tạm thời trực tiếp tổ chức giữ xe, thực hiện thu giá dịch vụ giữ xe theo đúng quy định và toàn bộ nguồn phí thu được từ hoạt động giữ xe sau khi trừ các khoản chi phí có liên quan (thuê con người, dụng cụ...), phần kinh phí còn lại nộp toàn bộ vào ngân sách thành phố.       

DÂN HÙNG

;
;
.
.
.
.
.