Triển lãm phương án thiết kế quy hoạch kiến trúc Công viên Thanh Niên

.

ĐNO - Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng thành phố - đơn vị tư vấn tổ chức cuộc thi “Phương án thiết kế quy hoạch kiến trúc Công viên Thanh niên” vừa tổ chức trưng bày sản phẩm dự thi tại trụ sở Thành Đoàn, số 71 đường Xuân Thủy, quận Hải Châu.

Trưng bày sản phẩm dự thi tuyển thiết kế quy hoạch kiến trúc Công viên Thanh Niên tại trụ sở Thành Đoàn Đà Nẵng. Ảnh: TRIỆU TÙNG
Trưng bày sản phẩm dự thi thiết kế quy hoạch kiến trúc Công viên Thanh Niên tại trụ sở Thành Đoàn Đà Nẵng. Ảnh: TRIỆU TÙNG

Cụ thể, việc trưng bày các phương án dự thi thực hiện từ ngày 26-4-2021 đến hết ngày 4-5-2021 tại trụ sở Thành Đoàn, số 71 đường Xuân Thủy, quận Hải Châu. Nội dung trưng bày gồm bản vẽ các phương án thiết kế dự thi; lấy ý kiến đánh giá của nhân dân về các phương án thiết kế dự thi.

Cuộc thi tuyển “Phương án thiết kế quy hoạch kiến trúc Công viên Thanh niên” được Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng thành phố triển khai từ tháng 2-2021. Qua triển khai cuộc thi, có 15 đơn vị đăng ký tham gia (trong đó có 2 đơn vị tư vấn nước ngoài liên danh trong nước và 13 đơn vị trong nước). Sơ tuyển có 13 đơn vị đáp ứng đủ điều kiện tham gia dự thi.  

Tính đến ngày 23-4-2021, thời gian tiếp nhận sản phẩm theo kế hoạch được duyệt, thì có 8 bài (tác phẩm) dự thi của 8 đơn vị, trong đó có 2 đơn vị tư vấn nước ngoài liên danh trong nước.

Một số hình ảnh về phương án dự thi thiết kế quy hoạch kiến trúc Công viên Thanh Niên:

Phương án thiết kế của đơn vị dự thi mã số AD 18
Phương án thiết kế của đơn vị dự thi mã số AD 18
Phương án thiết kế của đơn vị dự thi mã số AT 43
Phương án thiết kế của đơn vị dự thi mã số AT 43
Phương án thiết kế của đơn vị dự thi mã số TD 11
Phương án thiết kế của đơn vị dự thi mã số TD 11
Phương án thiết kế của đơn vị dự thi mã số A 140
Phương án thiết kế của đơn vị dự thi mã số A 140
Phương án thiết kế của đơn vị dự thi mã số XS 45
Phương án thiết kế của đơn vị dự thi mã số XS 45

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.