168 tỷ đồng xây dựng dự án tuyến ống thu gom nước thải tuyến đường 2 Tháng 9

.

Chủ tịch UBND thành phố vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án tuyến ống thu gom nước thải tuyến đường 2 Tháng 9 (đoạn từ tuyến đường Phan Thành Tài đến tuyến đường Thăng Long) với tổng mức đầu tư 168,283 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm quản lý, thời gian thực hiện từ năm 2021-2023.

UBND thành phố cũng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo tuyến đường Lệ Sơn Nam (đoạn từ đường ĐT 605 đến thôn Lệ Sơn Nam, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) với tổng mức đầu tư 27,485 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Việc đầu tư cải tạo tuyến đường này nhằm mục tiêu bảo đảm thoát nước, giao thông đi lại thuận lợi cho người dân khu vực; đồng thời từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn khu vực. Dự án do UBND huyện Hòa Vang làm chủ đầu tư kiêm quản lý, thời gian thực hiện từ năm 2021-2023.

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.