Bảo đảm cấp điện cho hơn 12.500 địa điểm phục vụ bầu cử tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên

.

Chiều 11-5, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết, đơn vị sẵn sàng các phương án cung cấp điện ổn định, liên tục cho 12.507 địa điểm phục vụ công tác bầu cử ở 13 tỉnh, thành phố trong khu vực.

Theo tính toán, trong ngày toàn dân đi bầu cử (23-5), dự kiến công suất sử dụng điện ở 13 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên ước đạt mức cực đại 2.930 MW, tăng 7,3% so với cùng kỳ (2.730MW), sản lượng ước đạt 60 triệu kWh. Riêng thành phố Đà Nẵng với 526 địa điểm phục vụ bầu cử, dự kiến tổng lượng điện tiêu thụ sẽ là 7,9 triệu kWh.

KHÁNH HÒA

;
;
.
.
.
.
.