Doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát theo giấy phép hoạt động bình thường

.

Ngày 17-5, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) có công văn về việc hoạt động của doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát theo Văn bản số 2938/UBND-KGVX ngày 16-5 của UBND thành phố về tạm dừng một số hoạt động vận chuyển.

Theo đó, Sở TT&TT đề nghị các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát trên địa bàn thành phố nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố từ 6 giờ ngày 17-5 cho đến khi có thông báo mới, tạm dừng hoạt động giao nhận, vận chuyển hàng bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô-tô 2 bánh trên địa bàn thành phố của người giao hàng công nghệ (shipper).

Đối với các dịch vụ bưu chính, chuyển phát theo giấy phép bưu chính, thông báo xác nhận hoạt động bưu chính do cơ quan có thẩm quyền cấp được phép hoạt động bình thường (gồm dịch vụ cung ứng thư; gói, kiện). Các địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện, chi nhánh cần xuất trình giấy phép bưu chính hoặc thông báo xác nhận hoạt động bưu chính do Bộ TT&TT hoặc Sở TT&TT thành phố cấp.

PHONG LAN

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích