Hơn 145 tỷ đồng thực hiện chương trình khuyến công và phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm du lịch

.

ĐNO - UBND thành phố vừa phê duyệt Chương trình khuyến công và phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025 với tổng kinh phí dự kiến là 145,78 tỷ đồng.

Chương trình đặt ra mục tiêu trong giai đoạn 2021-2025, hỗ trợ đặc thù riêng cho sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch cho khoảng 30-50 lượt cơ sở sản xuất sản phẩm lưu niệm, gồm: chi phí tổ chức sản xuất đối với sản phẩm mới; thuê mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư sản xuất sản phẩm lưu niệm du lịch tại các cụm công nghiệp; thuê mặt bằng, quầy hàng để ký gửi, ủy thác, mua bán sản phẩm tại các trung tâm thương mại, sân bay, bến tàu, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, các địa điểm tham quan du lịch trên địa bàn thành phố...

Đồng thời, hỗ trợ đào tạo lao động lành nghề và nâng cao tay nghề cho khoảng 100 lao động tại các cơ sở công nghiệp nông thôn, các cơ sở sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong các cụm công nghiệp; hỗ trợ xây dựng 10-15 mô hình trình diễn kỹ thuật.

Xây dựng 10-12 mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn; tổ chức 2 đợt bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố; hỗ trợ từ 30-40 đơn vị xây dựng và đăng ký nhãn hiệu đối với các sản phẩm công nghiệp nông thôn, sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch, sản phẩm của các cơ sở doanh nghiệp hoạt động trong các cụm công nghiệp…

Trong tổng kinh phí dự kiến 145,78 tỷ đồng, kinh phí khuyến công quốc gia dự kiến là 19,5 tỷ đồng; kinh phí khuyến công địa phương dự kiến 35,03 tỷ đồng và kinh phí thu hút từ các đơn vị thụ hưởng (nguồn khác) dự kiến 91,25 tỷ đồng.

KHÁNH HÒA

;
;
.
.
.
.
.