Hướng dẫn địa phương mua sắm trang thiết bị phòng, chống dịch

.

Ngày 17-5, Bộ Tài chính cho biết vừa có công văn hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về nguồn kinh phí, cơ chế mua sắm đối với phương tiện, trang thiết bị, hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng, chống Covid-19.

Cụ thể, ngân sách Trung ương hỗ trợ các địa phương để thực hiện phòng, chống Covid-19 theo quy định tại Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 29-3-2021 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống Covid-19. Các địa phương sử dụng tối đa 50% nguồn dự toán ngân sách địa phương, tối đa 70% Quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh để thực hiện phòng, chống Covid-19.

Trường hợp địa phương chi cho công tác phòng, chống Covid-19 ở mức độ lớn và phần ngân sách địa phương bảo đảm vượt quá nguồn lực của địa phương, ngân sách Trung ương sẽ bổ sung thêm phần chênh lệch vượt quá nguồn lực của địa phương để các tỉnh, thành phố có đủ nguồn để thực hiện.

MINH LÊ

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích