Huyện Hòa Vang sản xuất 2.027ha lúa vụ hè thu

.

Ngày 25-5, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Hòa Vang tiến hành gieo sạ lúa vụ hè thu đợt 2 tại các thửa ruộng chủ động nguồn nước tưới theo lịch thời vụ do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều chỉnh với cơ cấu giống lúa trung, ngắn ngày như: HT1, Hà Phát 3, ĐT100, VNR20, Thiên ưu 8, Đài thơm 8, BT7, OM4900...

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hòa Vang, đến nay, nông dân các xã Hòa Tiến, Hòa Châu, Hòa Phước, Hòa Khương, Hòa Phong, Hòa Nhơn, Hòa Phú, Hòa Liên và Hòa Bắc đã cày ải, làm đất được 2.027ha để sản lúa vụ hè thu, trong đó, đã gieo được 226ha. Dự kiến việc gieo lúa giống trung, ngắn ngày hoàn thành trước ngày 10-6.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.