Kiểm tra chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu

.

Sở Xây dựng vừa có văn bản hướng dẫn thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu.

Cụ thể, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động nhập khẩu vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thực hiện nộp hồ sơ “Kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu” tại tổ tiếp nhận và trả kết quả (quầy số 27, Sở Xây dựng, Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu).

Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, hợp pháp của các nội dung khai báo trong hồ sơ nhập khẩu; chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng hàng hóa do mình nhập khẩu. Sở Xây dựng trả kết quả xử lý hồ sơ sau 1 ngày kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.