Sở Giao thông vận tải trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính

.

Ngày 12-5, Sở Giao thông vận tải (GTVT) thành phố cho biết, để tránh việc tập trung đông người (đến nhận kết quả) tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Trung tâm Hành chính thành phố), sở sẽ trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đối với các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của sở.

Đồng thời, khuyến khích người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố (tại địa chỉ: https://dichvucong.danang.gov.vn) và đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để nhận kết quả tại nhà. Hướng dẫn đăng ký, nộp hồ sơ trực tuyến được đăng tải tại Trang tin điện tử của Sở GTVT https://sgtvt.danang.gov.vn, chuyên mục Thông tin - Hướng dẫn.

Mọi thông tin liên quan đến việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính liên hệ bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở GTVT, số điện thoại: (0236) 3822008, 0905867887.

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.