Thu nhập bình quân đầu người tại Đà Nẵng đứng thứ 6 cả nước

.

Giữa tháng 5, Tổng cục Thống kê công bố kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2020. Đây là cuộc điều tra chọn mẫu được tiến hành trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm 46.995 hộ đại diện cho toàn quốc.

Các thông tin được thu thập gồm: thu nhập, chi tiêu, nhân khẩu học, giáo dục, y tế, việc làm, đồ dùng lâu bền, nhà ở, điện, nước, điều kiện vệ sinh, tham gia các chương trình trợ giúp của hộ dân cư và các thành viên trong hộ và một số đặc điểm của xã. Thông tin thu thập được để tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia về mức sống hộ dân cư, đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê cho các cấp, các ngành để đánh giá mức sống, tình trạng nghèo đói và phân hóa giàu nghèo của dân cư theo hướng tiếp cận đa chiều.

Theo báo cáo, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 tại Đà Nẵng là 5,284 triệu đồng/người/tháng, đứng thứ 6 cả nước (sau Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Bắc Ninh). Đà Nẵng đứng đầu về thu nhập bình quân đầu người năm 2020 của khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung. Trong tổng thu nhập bình quân đầu người một tháng của Đà Nẵng, tỷ trọng thu từ tiền lương, tiền công chiếm 59,48% (3,143 triệu đồng); thu phi nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 25,79% (1,363 triệu đồng); thu từ nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 2,08% (110.000 đồng) và các khoản thu khác chiếm 12,65% (667.000 đồng).

MINH LÊ

;
;
.
.
.
.
.