Đầu tư xây dựng mới 2 dự án khu tái định cư

.

UBND thành phố vừa ban hành các Quyết định số 1867/QĐ-UBND và số 1868/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án “Khu tái định cư khu vực giữa Khu tái định cư số 2 và số 3 vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến ĐT 602”; dự án “Khu tái định cư phục vụ giải tỏa Khu công nghiệp Hòa Ninh (phía nam Khu tái định cư số 2 - vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến đường ĐT 602)”.

Đối với dự án Khu tái định cư khu vực giữa Khu tái định cư số 2 và số 3 vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến ĐT 602 có tổng mức đầu tư 71,7 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Mục tiêu đầu tư xây dựng là xây mới hạ tầng kỹ thuật với diện tích 77.677m2, bao gồm các hạng mục san nền, giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước, cây xanh, điện chiếu sáng và di dời đường dây trung, hạ thế.

Về dự án Khu tái định cư phục vụ giải tỏa Khu công nghiệp Hòa Ninh (phía nam Khu tái định cư số 2 - vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến đường ĐT 602) có tổng mức đầu tư 70,7 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng dự án nhằm đáp ứng nhu cầu tái định cư cho người dân nằm trong vùng quy hoạch Khu công nghiệp Hòa Ninh. Dự án được đầu tư xây dựng mới hạ tầng kỹ thuật với diện tích 81.811m2.

Hai dự án này do Ban Quản lý các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp và công nghệ cao Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án, thời gian thực hiện từ năm 2021-2025.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.