Giảm giá bán điện, giảm tiền điện đợt 3

.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa thông tin về phương án thực hiện giảm giá bán điện, giảm tiền điện đợt 3 cho các khách hàng sử dụng điện để tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh tác động của Covid-19. Cụ thể, giảm giá bán điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất; giảm giá bán điện cho khách hàng sử dụng điện là cơ sở lưu trú du lịch; giảm tiền điện (giá trị trước thuế) trực tiếp cho các cơ sở phục vụ phòng, chống Covid-19 không thu phí, mua điện từ Tổng Công ty Điện lực/Công ty Điện lực thuộc EVN và các đơn vị bán lẻ điện.

Mức giảm tiền điện như sau: giảm 100% tiền điện cho các cơ sở đang thực hiện làm nơi cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19; giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế đang được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19.  Thời gian hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền đợt 3 cho khách hàng sử dụng điện là 7 tháng từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6 đến kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12. Theo ước tính của EVN, số tiền hỗ trợ giảm giá điện cho khách hàng là cơ sở lưu trú du lịch khoảng 1.470 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế VAT) và số tiền hỗ trợ giảm tiền điện cho các cơ sở phục vụ phòng, chống Covid-19 khoảng 100 tỷ đồng trong đợt này.

MẪU ĐƠN

;
;
.
.
.
.
.