Giảm hơn 330 tỷ đồng tiền điện đợt 3 cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19

.

Chiều 8-6, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết, 352 tỷ đồng là tổng số tiền đơn vị dự kiến sẽ hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho hơn 3.450 khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng do đợt dịch bùng phát lần thứ 3 trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên.

Theo EVNCPC, ước tính trong đợt hỗ trợ này, có 3.200 khách hàng sử dụng điện là cơ sở lưu trú du lịch được giảm giá bán điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất với tổng số tiền 333 tỷ đồng.

Thời gian hỗ trợ giảm giá điện, tiền điện cho khách hàng sử dụng điện là 7 tháng, kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6 đến kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12. Trước đó, trong 2 đợt giảm giá điện, giảm tiền điện vào năm 2020, EVNCPC đã triển khai hỗ trợ hơn 4 triệu khách hàng, cơ sở phòng, chống dịch với tổng số tiền 1.363 tỷ đồng.

MẪU ĐƠN

;
;
.
.
.
.
.