Kiện toàn Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp Đà Nẵng

.

UBND thành phố vừa ban hành quyết định kiện toàn Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng (gọi tắt là Hội đồng). Theo đó, Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng là Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lê Đức Viên. Chủ tịch Hội đồng quyết định việc mời thêm đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, cá nhân có liên quan tham gia các cuộc họp của Hội đồng để góp ý, tư vấn và phối hợp thực hiện.

Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn Chủ tịch UBND thành phố về công tác phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng. Bên cạnh đó, điều phối các nguồn lực phát triển khởi nghiệp; hỗ trợ việc hình thành và hoạt động của các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; kết nối triển khai các chương trình hợp tác phát triển khởi nghiệp giữa Đà Nẵng với các địa phương trong nước và quốc tế; hỗ trợ truyền thông quảng bá hình ảnh của thành phố khởi nghiệp…       

PHONG LAN

;
;
.
.
.
.
.