Hơn 104 tỷ đồng đầu tư xây dựng 4 trường học

.

UBND thành phố vừa phê duyệt chủ trương đầu tư 4 dự án trường học trên địa bàn với tổng vốn đầu tư hơn 104 tỷ đồng.

Cụ thể, tại Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 10-6-2021, UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mở rộng Trường Tiểu học số 2 Hòa Phước, tổng mức đầu tư của dự án là 29,449 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Dự án do UBND huyện Hòa Vang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thời gian thực hiện từ năm 2021-2023.

Tại Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 10-6-2021, UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường THCS Nguyễn Thị Định, khối lớp học 3 tầng, tổng mức đầu tư 13,314 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Dự án do UBND quận Cẩm Lệ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thời gian thực hiện từ năm 2020-2023.

Tại Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 28-6-2021, UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ (xây mới nhà hiệu bộ, bộ môn và khu C), tổng mức đầu tư 30,021 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Dự án do UBND quận Hải Châu thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thời gian thực hiện từ năm 2021-2023.

Tại Quyết định số 2152/QĐ-UBND ngày 19-6-2021, UBND thành phố việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây mới khối phòng học chức năng và cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Tiểu La, với tổng mức đầu tư 31,435 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Dự án do UBND quận Sơn Trà thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thời gian thực hiện từ năm 2020-2023.

PH.UYÊN

;
;
.
.
.
.
.