Khẩn trương xây dựng phương án lưu thông hàng hóa thủy sản

.

ĐNO - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố chỉ đạo Ban Quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang khẩn trương xây dựng phương án lưu trữ, lưu thông hàng hóa thủy sản trong điều kiện Covid-19 và tạm dừng hoạt động của cảng cá Thọ Quang.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, phòng, chống dịch chặt chẽ đối với người, phương tiện ra vào âu thuyền và cảng cá Thọ Quang. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, phòng, chống dịch chặt chẽ đối với người, phương tiện ra/vào âu thuyền và cảng cá Thọ Quang. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Chiều 26-7, Văn phòng UBND thành phố ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình phòng, chống Covid-19 tại khu vực âu thuyền và cảng cá Thọ Quang vào trưa cùng ngày.

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố chủ trì, phối hợp với Chi cục Thủy sản, Ban Quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, Sở Y tế, UBND quận Sơn Trà và các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, phòng, chống dịch chặt chẽ đối với người, phương tiện ra/vào âu thuyền và cảng cá Thọ Quang.

Khuyến nghị các phương tiện không ra/vào khu vực trong thời gian dừng hoạt động cảng cá Thọ Quang để phòng, chống Covid-19 cho đến khi có thông báo mới.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Ban Quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang sắp xếp, bố trí nơi neo đậu riêng cho các tàu vào âu thuyền theo mức độ nguy cơ lây nhiễm Covid-19 và tổ chức phương án bốc xếp, tháo dỡ hàng hóa cho các tàu này bảo đảm quy định phòng, chống dịch.

Khẩn trương xây dựng phương án lưu trữ, lưu thông hàng hóa thủy sản trong điều kiện Covid-19 và tạm dừng hoạt động của cảng cá Thọ Quang; lấy ý kiến tham gia của các địa phương, đơn vị và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Xây dựng phương án cho cảng cá Thọ Quang hoạt động trở lại trong điều kiện phòng, chống dịch sau thời gian dừng hoạt động. UBND quận Sơn Trà chịu trách nhiệm quyết định các biện pháp phòng, chống Covid-19 tại khu vực âu thuyền và cảng cá Thọ Quang.   

                                                                 HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.