Kinh tế

Sở Du lịch tạm dừng việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính

08:50, 24/07/2021 (GMT+7)

Sở Du lịch thành phố vừa cho biết tạm dừng việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tại bộ phận một cửa Sở Du lịch ở Trung tâm Hành chính thành phố từ 12 giờ ngày 22-7-2021.

Sở Du lịch khuyến khích các cá nhân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến (thay cho việc đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa Sở Du lịch) tại địa chỉ: https://dichvucong.danang.gov.vn. Trường hợp cá nhân, doanh nghiệp cần giải đáp thông tin, hoặc hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính có thể liên hệ Sở Du lịch qua bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Du lịch, điện thoại: 0767.242.651 (bà Võ Thị Tuyết Nhi) hoặc Tổng đài Thông tin dịch vụ công thành phố Đà Nẵng. Điện thoại: *1022; Phó Chánh Văn phòng Sở Du lịch Lương Xuân Tiền, điện thoại: 0935.422.167 hoặc Phó Giám đốc Sở Du lịch ông Tán Văn Vương: 0905.202.373.

T. HÀ

.