Tín hiệu tích cực từ thu ngân sách

.

Kết quả ước thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm của thành phố có nhiều tín hiệu tích cực, tuy vậy, vẫn còn các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ thu ngân sách nên việc bảo đảm cân đối thu, chi ngân sách là nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện.

Thu ngân sách từ 3 khu vực kinh tế gồm: doanh nghiệp Nhà nước, đầu tư nước ngoài và ngoài quốc doanh tăng trong 6 tháng đầu năm. Trong ảnh: Sản xuất tại Công ty CP Lâm sản xuất khẩu Đà Nẵng. Ảnh: M.QUẾ
Thu ngân sách từ 3 khu vực kinh tế gồm: doanh nghiệp Nhà nước, đầu tư nước ngoài và ngoài quốc doanh tăng trong 6 tháng đầu năm. TRONG ẢNH: Sản xuất tại Công ty CP Lâm sản xuất khẩu Đà Nẵng. Ảnh: M.QUẾ

6 tháng đạt 52,3% dự toán

Theo báo cáo của Sở Tài chính, ước thực hiện thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 là 11.387 tỷ đồng, đạt 52,3% dự toán giao. Trong đó, thu nội địa (không kể tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết) là 8.088 tỷ đồng, đạt 54,92% dự toán; thu tiền sử dụng đất là 658 tỷ đồng, bằng 19,94% dự toán; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết là 95 tỷ đồng, đạt 57,9% dự toán và thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu là 2.543 tỷ đồng, đạt 71,6% dự toán.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Phụng cho biết, ước thu nội địa không kể tiền sử dụng đất 6 tháng đầu năm nay đạt khá so với dự toán và tăng so với cùng kỳ năm trước. Một số khoản thu tăng như doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của 3 khu vực kinh tế (Nhà nước, đầu tư nước ngoài và ngoài quốc doanh) ước đạt 240.377 tỷ đồng, tăng 35.530 tỷ đồng so với cùng kỳ; số thuế phát sinh phải nộp là 5.196 tỷ đồng, tăng 96 tỷ đồng so với cùng kỳ. Một số doanh nghiệp trọng điểm đã dần hồi phục và có số thuế phát sinh phải nộp tăng so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, số lượng hồ sơ giao dịch bất động sản trong những tháng đầu năm 2021 là 14.390 hồ sơ, tăng 7.352 hồ sơ so với cùng kỳ làm tăng thu thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ liên quan đến hoạt động chuyển nhượng bất động sản (thuế thu nhập cá nhân ước đạt 73% dự toán, tăng 13,3% so với cùng kỳ; lệ phí trước bạ ước đạt 78,5% dự toán, tăng 44,5% so với cùng kỳ). 

Tuy nhiên, ước tăng thu nội địa so với cùng kỳ không cao. Nguyên nhân là do thực hiện chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2021 theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Covid-19 tái bùng phát đã làm giảm thu trong tháng 5 và tháng 6-2021. Dự kiến số thuế và tiền thuê đất được gia hạn là 245 tỷ đồng và ước giảm thu do Covid-19 khoảng 210 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính nên để nợ đọng thuế kéo dài, một số doanh nghiệp phát sinh khoản nợ đọng thuế mới đã tác động làm giảm thu nội địa trong 6 tháng đầu năm 2021.

Quản lý, điều hành ngân sách hiệu quả

Trong các khoản thu nội địa, thu từ tiền sử dụng đất mới chỉ đạt khoảng 20% dự toán. Để đẩy nhanh tiến độ khoản thu này, Sở Tài chính đã đề xuất một số giải pháp như: đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tổ chức đấu giá các lô đất theo chủ trương của UBND thành phố, xử lý thu hồi các kiến nghị về thu tiền sử dụng đất theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ. Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện đẩy mạnh việc thẩm định, phê duyệt quy hoạch theo đúng quy định, phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến thông tin về thông số quy hoạch, thông tin về hệ số sử dụng đất đối với các phê duyệt quy hoạch trước đây để làm cơ sở xác định giá đất.

Bên cạnh đó, Hội đồng thẩm định giá đất cần tăng cường các cuộc họp thẩm định giá đất và sớm có văn bản kết luận để Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Văn phòng UBND thành phố kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND thành phố tại cuộc họp giao ban gần nhất để phương án về giá đất sớm được bổ sung, hoàn chỉnh và phê duyệt làm cơ sở tổ chức đấu giá.

Để thu nội địa đạt dự toán được giao, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thuế Lưu Đức Sáu cho biết đơn vị đang tập trung công tác quản lý, đôn đốc thu nợ đọng thuế, bao gồm cả tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn đến hạn nộp; áp dụng linh hoạt các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo quy định, chống các hiện tượng chây ỳ nộp thuế, định kỳ công khai các tổ chức cá nhân nợ thuế lớn. Phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đọng thuế theo chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao và đôn đốc người nộp thuế nộp đầy đủ tiền thuế và tiền thuê đất hết thời hạn gia hạn vào ngân sách Nhà nước nhằm tăng thu ngân sách. Cục Thuế áp dụng biện pháp thanh kiểm tra thuế phù hợp trong điều kiện Covid-19 còn diễn biến phức tạp đối với một số ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao về thuế như: kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ số, chuyển nhượng vốn, giao dịch liên kết...

3 kịch bản thu ngân sách
Theo Cục thuế thành phố, trường hợp dịch bệnh kiểm soát cuối quý 2-2021 thì số thu nội địa trên địa bàn thành phố (không kể tiền sử dụng đất) dự kiến là 15.649,6 tỷ đồng, đạt 105,1% dự toán HĐND thành phố giao. Trường hợp dịch bệnh kiểm soát cuối quý 3-2021 thì số thu nội địa dự kiến 15.100 tỷ đồng, đạt 101,4 % dự toán được giao. Như vậy với 2 kịch bản này thì thành phố vẫn đảm bảo cân đối ngân sách. Trường hợp Covid-19 chưa được kiểm soát trong năm 2021 thì ước thu nội địa cả năm 2021 là 14.210 tỷ đồng, đạt 95,4% dự toán được giao, dự kiến sẽ hụt thu 290 tỷ đồng.

MAI QUẾ

;
;
.
.
.
.
.