Triển khai thống nhất các nền tảng công nghệ trong phòng, chống Covid-19

.

ĐNO - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành văn bản triển khai thống nhất các nền tảng công nghệ trong phòng, chống Covid-19 trên toàn quốc.

Theo đó, bộ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố triển khai nhanh, hiệu quả các nền tảng công nghệ phòng, chống Covid-19 trên toàn quốc do Trung tâm Công nghệ phòng, chống Covid-19 Quốc gia phát triển.

Cụ thể gồm 3 nền tảng công nghệ: nền tảng khai báo y tế điện tử và quản lý thông tin người ra vào địa điểm công cộng bằng mã QR tại địa chỉ https://qr.tokhaiyte.vn để bảo đảm kiểm soát người ra vào địa điểm, phục vụ truy vết nhanh, khoanh vùng hẹp, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh; nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo hình thức điện tử trực tuyến; nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19.

Tổng hợp các tài liệu hướng dẫn triển khai các nền tảng tại địa chỉ: https://covid19.tech.gov.vn.

MINH LÊ

;
;
.
.
.
.
.