UBND thành phố yêu cầu rà soát, báo cáo việc xử lý sai phạm tại khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy

.

ĐNO - Ngày 7-7, Văn phòng UBND thành phố có Công văn số 334/TB-VP thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh liên quan đến dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Thanh tra thành phố và các đơn vị liên quan, rà soát, báo cáo về các nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án Monarchy B là Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng.

Sở Tài nguyên và Môi trường xác định nghĩa vụ tài chính phát sinh do điều chỉnh quy hoạch tại dự án khu chung cư Monarchy B. Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành báo cáo gửi hồ sơ đến Sở Xây dựng trước ngày 10-7-2021 để báo cáo UBND thành phố xem xét quyết định.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan tiến hành rà soát, tổng hợp, có báo cáo đầy đủ và nêu quan điểm rõ ràng về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp phép xây dựng và các nội dung khác có liên quan, báo cáo UBND thành phố xem xét quyết định trước ngày 20-7-2021.

UBND quận Sơn Trà chủ trì, phối hợp UBND phường An Hải Tây và các đơn vị liên quan, có trách nhiệm bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực.

Đối với Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu khẩn trương hoàn thành các nghĩa vụ tài chính và các thủ tục khác theo đúng quy định pháp luật (nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng...). 

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.