Kinh tế

Ngân hàng Nhà nước đề xuất giảm 50% phí giao dịch thanh toán điện tử liên ngân hàng

14:20, 07/08/2021 (GMT+7)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ngày 5-12-2013 ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tại dự thảo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề xuất giảm 50% phí giao dịch thanh toán qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng.

Cụ thể, dự thảo Thông tư bổ sung Điều 1a tại Thông tư số 26/2013/TT-NHNN là giảm 50% mức phí thanh toán tại điểm 1.1, 1.2 Mục 1 "Phí giao dịch thanh toán qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng" tại Phần III "Phí dịch vụ thanh toán trong nước" Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Thông tư này trong khoảng thời gian từ tháng 8-2021 đến hết ngày 30-06-2022.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, thời gian qua, để góp phần tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành các văn bản để thực hiện điều chỉnh giảm 50% mức phí giao dịch thanh toán qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (áp dụng đến hết ngày 30-6-2021). Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện giảm phí để hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Hiện nay tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, do đó để tiếp tục chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn và góp phần triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021, đầu năm 2022, Ngân hàng Nhà nước xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 26/2013/TT-NHNN.

Dự thảo Thông tư này bãi bỏ Thông tư số 19/2020/TT-NHNN ngày 30-12-2020 của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ngày 05-12-2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo TTXVN

.