Kinh tế

Tổ chức các khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch năm 2021

08:34, 13/08/2021 (GMT+7)

Sở Du lịch thành phố vừa thông báo tổ chức các khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên nội địa và quốc tế năm 2021.

Cụ thể, các khóa học được tổ chức theo hình thức trực tuyến, mỗi khóa 3 ngày (từ ngày 20 đến 22-8-2021 và từ ngày 27 đến 29-8-2021) dành cho các hướng dẫn viên nội địa và quốc tế do Sở Du lịch thành phố cấp thẻ có nhu cầu tham dự khóa cập nhật kiến thức để bảo đảm điều kiện cấp đổi thẻ hướng dẫn viên hết hạn.

Các khóa học này không thu học phí; học viên được đào tạo theo chương trình khung của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kết hợp một số nội dung bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng liên quan đến nghiệp vụ hướng dẫn và tình hình phát triển du lịch thực tế tại địa phương.

Để theo học, các hướng dẫn viên đăng ký trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố https://dichvucong.danang.gov.vn hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Du lịch. Thời gian đăng ký từ ngày 12-8-2021. Học viên tham dự đầy đủ các buổi học sẽ được cấp giấy chứng nhận có giá trị 1 năm kể từ ngày cấp.

THU HÀ

.