Các khu công nghiệp thu hút 17 dự án đầu tư

.

Ngày 26-9, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp thành phố cho biết, từ đầu năm đến nay, dù chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng công tác xúc tiến đầu tư vào Khu Công nghệ cao, Khu Công nghệ thông tin tập trung và các khu công nghiệp Đà Nẵng vẫn đạt nhiều kết quả tích cực với 17 dự án được thu hút.

Trong đó, có 4 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký đầu tư 145,33 triệu USD, nâng tổng vốn đăng ký FDI vào Khu Công nghệ cao đạt 545,1 triệu USD; 13 dự án trong nước đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố với tổng vốn đăng ký 544,4 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, Khu Công nghệ cao, Khu Công nghệ thông tin tập trung và các khu công nghiệp đã thu hút 502 dự án, trong đó, có 373 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư 27.563 tỷ đồng và 130 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 1,854 tỷ USD.           

    KHÁNH HÒA

;
;
.
.
.
.
.