Kinh tế

Đà Nẵng được phân bổ thêm 70% số chi thường xuyên ngân sách Nhà nước theo định mức dân số

09:00, 11/09/2021 (GMT+7)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 01/2021/UBTVQH15 quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2022 đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cụ thể, đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có cơ chế chính sách đặc thù hoặc có tỷ lệ điều tiết về ngân sách Trung ương, được phân bổ thêm theo tỷ lệ phần trăm số chi tính theo định mức dân số. Theo nghị quyết, Đà Nẵng được phân bổ thêm 70%. Về dự phòng ngân sách địa phương là 2% tổng chi ngân sách địa phương.

Trên cơ sở dự toán chi cân đối ngân sách địa phương, căn cứ tình hình thực tế, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động bố trí dự phòng ngân sách địa phương bảo đảm theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết định mức phân bổ đối với từng tiêu chí, các mốc thời gian, cơ quan cung cấp số liệu làm căn cứ xác định dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2022 và các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách mới, bắt đầu từ năm ngân sách 2022.

M.QUẾ

.