Đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư các khu tái định cư

.

HĐND thành phố vừa ban hành Thông báo số 05/TB-HĐND ngày 13-9-2021 về kết luận của Thường trực HĐND tại phiên họp thường kỳ tháng 8-2021, trong đó có nội dung về công tác triển khai một số dự án trọng điểm về giao thông (đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan, đường vanh đai phía tây, đường vành đai phía tây 2, đường ĐT601, đường ĐH2) và việc triển khai các khu tái định cư phục vụ giải tỏa các tuyến đường nêu trên.

Cụ thể, HĐND thành phố đề nghị tăng cường trách nhiệm của giám đốc các ban quản lý dự án, chủ tịch hội đồng giải phóng mặt bằng và các cơ quan tham mưu liên quan; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư các khu tái định cư, tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng; đề xuất giải pháp sử dụng đất nông nghiệp không sản xuất được để xây dựng khu tái định cư tạm thời.

Ngoài ra, các đơn vị chức năng khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị đầu tư (lập và phê duyệt quy hoạch, phê duyệt dự án đầu tư...); tổ chức đấu thầu để sớm triển khai thi công các dự án Khu tái định cư xã Hòa Khương, Khu tái định cư Hòa Khương 2, Khu tái định cư tại các xã Hòa Phong, Hòa Phú, huyện Hòa Vang. Các dự án tái định cư này phục vụ việc giao đất tái định cư thực tế cho hộ giải tỏa tại các dự án đường vành đai phía tây 2, đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan, đường Vành đai phía tây, đường ĐH1, đường ĐH2.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.