Đồng hành người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19

.

Ngày 23-9, tại chương trình đối thoại trực tuyến “BHXH thành phố đồng hành cùng người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19” do Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố phối hợp với Cổng thông tin điện tử thành phố tổ chức, Phó Giám đốc BHXH thành phố Nguyễn Hùng Anh cho biết, Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19 bổ sung nhiều chính sách mới như: giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động; hỗ trợ người lao động ngừng việc; hỗ trợ trẻ em, lao động đang mang thai, đang nuôi con nhỏ; hỗ trợ đối với người phải điều trị nhiễm Covid-19 (F0) và người phải thực hiện cách ly y tế (F1); hỗ trợ đối với đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ, hướng dẫn viên du lịch; cho vay trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh.

Tính đến ngày 20-9, BHXH thành phố đã điều chỉnh giảm đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 9.051 đơn vị với 175.313 lao động, tổng số tiền hơn 15 tỷ đồng; tiếp nhận giải quyết cho 11 đơn vị với 1.091 lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với tổng số tiền hơn 3,6 tỷ đồng; xác nhận danh sách tạm hoãn hợp đồng lao động nghỉ việc không lương, ngừng việc cho 7.559 lao động của 416 đơn vị.

Thời gian tới, BHXH thành phố tập trung cải cách hành chính, giảm thời gian giải quyết hồ sơ; tham mưu đề xuất sửa đổi điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất... nhằm tạo điều kiện mở rộng đối tượng được tiếp cận chính sách này; có chính sách miễn, giảm lãi chậm đóng tùy theo mức độ ảnh hưởng của Covid-19…

NGUYỄN QUANG

;
;
.
.
.
.
.