Hải quan Đà Nẵng vượt dự toán thu ngân sách gần 2%

.

Ngày 22-9, Cục Hải quan thành phố cho biết, số thu ngân sách xuất nhập khẩu của thành phố năm 2021 (tính đến ngày 20-9) đạt hơn 3.600 tỷ đồng, vượt gần 2% dự toán giao (3.550 tỷ đồng), đạt 86% chỉ tiêu phấn đấu (4.200 tỷ đồng). Theo Cục Hải quan, việc hoàn thành dự toán số thu ngân sách sớm trước một quý là do một số mặt hàng có kim ngạch xuất nhập khẩu và số thuế tăng cao so với cùng kỳ năm 2020, số thu một số khoản thuế vượt xa dự toán.

Cụ thể, thuế nhập khẩu hiện đã vượt 15% dự toán, thuế bảo vệ môi trường vượt hơn 42% dự toán. Đáng chú ý, số thuế tiêu thụ đặc biệt đã đạt gần gấp đôi dự toán, vượt 99,5%. Nguyên nhân là do trong 9 tháng qua, mặt hàng ô-tô đạt kim ngạch nhập khẩu có thuế tăng 576%, số thuế phải thu tăng 508%; mặt hàng rượu, bia, kim ngạch nhập khẩu có thuế tăng 43%, số thuế phải thu tăng hơn 50%; mặt hàng giấy, kim ngạch nhập khẩu có thuế tăng 49%, số thuế phải thu tăng 38%; mặt hàng hóa chất, sản phẩm hóa chất, kim ngạch nhập khẩu có thuế tăng 10%, số thuế phải thu tăng 4%...

M.QUẾ

;
;
.
.
.
.
.