Hướng dẫn cấp giấy đi đường QRCode cho các đơn vị cung ứng hàng hóa

.

ĐNO - Sau 8 giờ ngày 5-9, nhiều loại thẻ nhận diện do Công an thành phố cấp (trong đó có thẻ vận chuyển dành cho shipper) sẽ hết hiệu lực. Vì vậy, các đơn vị cung ứng hàng hóa gồm: trung tâm thương mại, siêu thị, các công ty thương mại đầu mối cung ứng lương thực, thực phẩm, cửa hàng tiện lợi… sẽ phải làm lại giấy đi đường QRCode mới.

Theo đó, các đơn vị cung ứng hàng hóa sẽ làm 2 loại giấy đi đường QRCode.

Một loại dành cho nhân viên vận chuyển hàng hóa bằng ô tô, nhân viên vận chuyển hàng hóa bằng xe máy (shipper), trong đó các đơn vị cập nhật đầy đủ thông tin của nhân viên, ghi rõ biển kiểm soát xe phục vụ cho mục đích vận chuyển hàng hóa, lịch trình vận chuyển cụ thể và đăng ký trực tuyến trên trang ứng dụng http://giaydiduong.danang.gov.vn  kèm theo danh sách (kích chọn Sở Giao thông vận tải) để được phê duyệt, cấp giấy đi đường cho mục đích vận chuyển hàng hóa.

Một loại giấy đi đường QRCode thứ hai dành cho nhân viên làm việc tại các đơn vị cung ứng hàng hóa, các đơn vị đăng ký trực tuyến trên trang ứng dụng http://giaydiduong.danang.gov.vn kèm theo danh sách (kích chọn Sở Công thương) để được phê duyệt, cấp giấy đi đường cho mục đích làm việc tại đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

QUỲNH TRANG

;
;
.
.
.
.
.